cyfarfodydd / capel y rhath

fideo byw nesaf » prynhawn sul am 3.30yh  » croesawu’r nadolig 24 rhagfyr am 11.15yh

liz steel third sketch 2013

Youtube / Fideo Byw / Trydar

 • Cyfarfodydd Capel y Rhath ar youtube Mae y cyswllt yma yn agor tudalen arbenning sydd yn cynnwys oedfaon a pregethau fideo Capel y Rhath.
 • Gwelir isod ar waelod y tudalen gwybodaeth diweddaraf am Capel y Rhath ar y ffrwd trydar
 • vid Mae fideo byw o wasanaethau Capel y Rhath ar gael trwy cyswllt ar y wefan

Gwybodaeth & Cyfarfodydd Rheolaidd

 • Capel y Rhath, Pen-y-wain Road, Y Rhath, Caerdydd CF24 4GG
 • Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Alun Higham - rhif teleffon: 02920689985 - alunhigham@capelyrhath.org
 • vid Oedfaon Cymraeg Capel y Rhath am 3.30yh bob prynhawn Sul (fideo byw ar gael trwy cyswllt ar y wefan)
 • Cyfeithiad byw ar gael yn ystod y cyfarfod prynhawn Sul – Simultaneous translation provided on screen during the Sunday afternoon services
 • Cwrdd Gweddi misol yn y Neuadd am 7.30yh ar y 3edd nos Iau ymhob mis.

alun

Cyfarfodydd Arbennig

 • vid Cynhadledd Haf 2017 / 4.30yh Gwener 4 Awst / Hywel Roberts
 • vid Noson o Garolau 2017 / 7.30yh Iau 7 Rhagfyr 2017 / Alun Higham
 • vid Croesawu’r Nadolig 2017 / 11.15yh Sadwrn 24 Rhagfyr 2017 / Alun Higham
 • vid Cyfarfod Pasg 2018 / 7.30yh Iau 29 Mawrth 2018 /

Cyflwr Crefyddol ein Gwlad

Mae’n anodd dychmygu beth fydd cyflwr crefyddol a moesol ein gwlad ymhen degawd arall. Ers sawl blwyddyn bellach, mae’r sefyllfa yn ein gwlad wedi dirywio yn helaeth. Nid oes gan rai ddiddordeb o gwbl i ddarganfod atebion cwestiynau pwysicaf bywyd, megis – a oes yna Dduw? I ba bwrpas y mae dyn ar y ddaear? Beth sydd ar ôl marwolaeth? Beth yw ein cyfrifoldeb tuag at Dduw? Beth yw arwyddocâd croeshoeliad Iesu Grist? Gwelir eraill yn ymddiddori ac yn chwilota am atebion, ond fe’u drysir yn llwyr gan liaws o ddamcaniaethau ac athroniaethau gwahanol. Mae neges glir y Beibl yn ateb yr holl gwestiynau hyn. Pwrpas ein cyfarfodydd fydd i egluro neges yr efengyl, fel y’i ceir yn y Beibl. Mae efengyl ein Harglwydd Iesu Grist yn hanfodol ar gyfer bywyd ysbrydol a thragwyddol.