Synio pethau’r cnawd neu’r ysbryd?

Date: September 21, 2014
Type: Other
Speaker: Alun Higham
Bible Reference: Rhufeiniaid 8:6