Paham y byddwch feirw?

Date: November 25, 2012
Type: Other
Speaker: Alun Higham
Bible Reference: Eseciel 33:11

Paham y byddwch feirw? MP3